Tag: <span>Uticaj reklama</span>

Ja ne volim što moj deda drži životinje. Jadnu kravu muči i kinji, vuče je za ono vime, a zašto, zbog par litara mleka? Ja…

Priče