Tag: <span>Bog čuje sve</span>

U kuću upada provalnik, počinje da kupi stvari, odjednom se čuje glas: “Bog vidi sve,…

Priče