Tag: <span>Ateista u šumi</span>

Ateista je šetao šumom i razmišljao: Kako je veličanstveno drveće! Kako su moćne reke! Kako su divne životinje! U žbunju iza njega začulo se šuštanje.…

Priče