Odricanje odgovornosti

Odricanje odgovornosti
Odricanje od odgovornosti za tačnost sadržaja

Trudimo se da informacije na našem sajtu vetarkojisapuce.com budu aktuelne i tekuće, ali ne prihvatamo nikakvu odgovornost za postavljeni sadržaj. Zakonski smo ograničeni za odgovornost kao prenosioci javno dostupne informacije na našim stranicama.
Nismo u obavezi da kontrolišemo informacije treće strane koje su postavljene ili sačuvane na našoj platformi. Obavezujemo se da bez odlaganja skinemo bilo koji sadržaj čim postanemo svesni da isti krši zakon. U takvim slučajevima naša odgovornost započinje onog trenutka kada postanemo svesni dotičnog kršenja zakona. Takođe, ne preuzimamo odgovornost za bilo kakvu štetu koja direktno ili indirektno proističe iz upotrebe ove veb lokacije, osim u slučaju da se šteta može pripisati nameri ili gruboj nepažnji.

Odricanje odgovornosti za linkove i embedovani sadržaj

Ova veb lokacija može da sadrži spoljne (stalne ili privremene) veze ili veze ka veb lokacijama kojima upravljaju treća lica (https://twitter.com/”>Tviter, Fejsbuk, Instagram i sl.).

U vreme dodavanja spoljnih veza nismo znali ni za kakve povrede zakona, a redovno proveravanje spoljnih sadržaja kako bi se to potvrdilo bez ikakvog opravdanog povoda za sumnju na povredu nije naša zakonska obaveza niti je takvo ponašanje opravdano. Sadržaj koji je povezan sa spoljnim vezama (embedovan) je van naše kontrole ili našeg uticaja, pa zbog toga ne preuzimamo nikakvu odgovornost za takav sadržaj. Dalje, mi nismo vlasnici takvog (embedovanog) sadržaja i stoga se izričito distanciramo od informacija sadržanih na takvim veb lokacijama (socijalnim mrežama). Ako saznamo za bilo kakve povrede, učinićemo sve što možemo kako bismo što pre uklonili predmetni sadržaj.

Autorsko pravo

Sadržaj i dela koja se postavljaju na ovim veb stranicama upravljaju se prema zakonima o autorskim pravima zemȃlja regiona koje koriste jezike: bošnjački, hrvatski i srpski. Za svako umnožavanje, obradu, distribuciju ili bilo koji oblik komercijalizacije materijala koji prevazilazi okvire zakona o autorskom pravu biće potrebno dobiti prethodno pisano odobrenje od strane autentičnog autora ili stvaraoca. Forme koje ne zadovoljavaju standarde da budu priznate kao autorsko delo, moguće je koristiti slobodno, ali će biti povučene sa stranica ukoliko se autor ili stvaralac nama pisano obrati.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *