Nova barka

Nakon puno godina opet Bog pogleda zemlju. Ljudi su postali pokvareni i nasilni. Zbog toga Bog zaključi da ih uništi kao što je to već jednom, pre puno godina učinio opštim potopom. I reče Bog Noi:

“Noa, sagradi još jednom brod od kedrovine, kao i onda -300 lakata dugu, 50 lakata široku i 30 lakata visoku. Želim na zemlju poslati drugi opšti potop. Ljudi ništa nisu naučili. A ti u brod uzmi svoju ženu, tvoje sinove i njihove žene i od svake životinjske vrste po dvoje, muško i žensko. Za šest meseci poslaću veliku kišu.”

Noi to baš ne bi pravo: Pa zar opet? Opet 40 dana kiša i 150 neprijatnih dana na vodi zajedno sa svim životinjama i bez televizije. Ali Noa je bio poslušan i obeća da će učiniti tako kako mu je Bog naredio.

Nakon šest meseci nadviše se tamni oblaci i poče padati kiša. Noa je sedeo u svom vrtu i plakao jer nije sagradio Brod.

“Noa”, povika Bog, “Noa, gdje je brod?”
Noa pogleda u nebo i reče: “Gospode, budi mi milostiv!”
Bog ga opet upita: “Gdje je brod, Noa??”
Noa obriše suze i reče: “Gospode, šta si mi učinio?”

Najpre sam u opštini podneo molbu za građevinsku dozvolu. Oni su najpre mislili da želim graditi nekakvu ekstravagantnuštalu za ovce. Nisu se snašli s nacrtom i oblikom projekta, a da bi to trebao biti brod nisu ni poverovali. I tvoje mere su izazvale pometnju, jer niko nije znao koliko je dug lakat, pa je moj arhitekta morao napraviti novi nacrt. Molbu za građevinsku dozvolu su najpre odbili jer brodogradnja u naselju nije dozvoljena. Kad sam konačno našao odgovarajuće mesto iskrsnuli su drugi problemi. Sad se, na primer, sve vrti oko pitanja, treba li brod vatrostalna vrata, uređaj za gašenje požara i rezervoar za vodu, za slučaj požara. Ali kada sam im objasnio da će vode biti i previše, puno više nego što je potrebno za gašenje požara, odveli su me službenom psihijatru. Nakon toga mi je gradska uprava telefonom javila da mogu sagraditi brod, ali da je moja stvar kako ću ga transportovati do najbliže vode. Na njihovu pomoć ne mogu da računam, jer je gradonačelnik smenjen. A onda me pozove jedan drugi državni službenik iz iste gradske uprave koji mi je objasnio da je njihova uprava jako orijentisana na stranke, da im želi pomoći i upozorio me da kod EU u Briselu mogu tražiti podsticajna sredstva za brodogradilište; molbu sam morao priložiti u osam primeraka i na tri službena jezika EU.

Prestao sam tražiti kedrovinu. Libanska se kedrovina više ne sme uvoziti. Kad sam onda u šumi hteo kupiti drvo, rečeno mi je da je zabranjena seča, jer tako propisuje zakon. Navodno to šteti klimi. Osim toga bi morao dokazati da sam posadio onliko stabala koliko bih posekao. Kad sam im rekao da uskoro uopšte više neće biti nikakve prirode i da je besmisleno saditi nove biljke i drveće, posetio me po drugi put službeni psihijatar.

Tesari, koje sam angažovao za gradnju, su mi onda rekli, da će se oni sami pobrinuti za drvo. Ali oni su najpre izabrali radnički savjet, koji je najpre sa mnom hteo potpisati kolektivni ugovor Ali kako se nismo složili, oni su stupili u štrajk.
Bože, znaš li ti uopšte koliko danas majstori traže za svoj rad? Čime ću ja to sve platiti?

Kako je prolazilo vreme ja sam počeo skupljati životinje. U početku je to dobro išlo, bar su dva mrava još živa. Ali kad sam hteo uveriti dva tigra i dve ovce, da zbog viših interesa moraju jedno vreme živeti u miru, javilo se društvo za zaštitu životinja i izjasnilo se protiv ovakvog držanja životinja.
Bože, da li je tebi uopšte jasno, da mi treba dozvola za transport životinja prema zakonima EU?

Već sam na 22. stranici formulara ali momentalno ne znam šta da navedem kao cilj transporta. A da li si ti uopšte znao da se na primer rogate životinje ne smeju transportovati za vreme parenja? A ti znaš da su jeleni skoro stalno u tom poslu. A i bik ne misli ni na šta drugo nego samo na parenje. Nadam se da ti je jasno da za transport kunića moram voditi računa o 43 kojekakva propisa. Moj advokat upravo proverava da li ti propisi važe i za divlje zečeve. Uostalom, ako bi mogao nekako srediti da brod plovi pod tuđom zastavom, a plovio bi samo Jadranom (možda je bolje Dunavom do Crnog mora), onda bi to uveliko pojednostavnilo čitav postupak dozvole. I ti možeš bar nešto učiniti za mene. Jedan od Greenpeaca mi je objasnio da mokraću, izmet i đubre iz štale ne smem bacati u vodu. Kako si ti to uopšte zamislio? Prvi put je sve išlo bez ikakvog problema!

Tako, Gospode, ja više ne mogu. Već sam sav očajan! Ne bi li ipak bilo bolje da na brod uzmem i mog advokata?“
I Noa opet poče plakati. Kiša prestade, nebo se razvedri, a sunce zasja i na nebu se pojavi prekrasna duga. Noa pogleda pa se nasmeši: “Gospode, nećeš uništiti zemlju?”
Tada reče Bog: “O tome više ne razmišljam, jer to će uraditi vaša državna uprava.”

Ukoliko neko zna ko je autor, rado ćemo potpisati

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *