Automehaničarski horoskop

Šta vam kažu automehaničari kad vas nateraju na kanal? Da li ste cincilator, gefufna, klembuksna, bikloner ili kataklinger…? Astrologija uz pomoć zvezda daje odgovore na mnoga ozbiljna pitanja u životu. A, ovo ovde je vrlo bitna stvar u životu svakog čoveka. Horoskop koji koji će vas zabaviti i izmamiti vam osmeh na lice!

CINCILATOR (21. 3. – 19. 4.)
Vrlo ste dinamični i nemirni, pa zbog toga morate paziti da vam namotaji ne pregore. Bitno je da malo obratite pažnju i na druge, a ne samo na sebe, a bilo bi dobro i da isterate struju iz guma ako vam je felna manja od 16 coli.
S obrzirom da možete biti skloni porocima, pazite na auspuh ukoliko ste strastveni pušač. Odlično se slažete sa Getribom, Biklonerom i Cimblcajblom, dok Aufgebicna može da vam izazove bremzovanje na klipu.

GEFUFNA (20. 4. – 20. 5.)
Gefufna je jedan od najbitnijih delova i spaja se na Aufgebicnu. Takođe, Vi ste najsporiji deo motora i bitno vam je samo da mirno tandrčete i da imate ulja koliko vam je potrebno. Vrlo ste pouzdani i radite ‘ko sat’, pa ste prava suprotnost Ferštucni koja bi često da promeni automobil. Sanjate o tome da ste deo nekog starog, ali jako vrednog oldtajmera. Odlično se slažete sa Kataklingerom, Bombolajsnom i Aufgebicnom, a nikako vam ne odgovara Hagenpuc koji se stalno vrti ko pomahnitao i nikad ne znate na koju će stranu.

HAGENPUC (21.05. – 20.06.)
Vrlo ste tajanstveni i ‘mutni’ pa niko ne zna šta vi u stvari radite u automobilu. Neki iskusni automehaničari kažu da ste Vi jedna stvar na cincilatoru i da služite za bremzovanje cimblcajmble kod blajbnice, mada ako to dobro ne bermzujete onda može da rikne i cincilator na katakligeru kao i gevenojzle na brezonu. Zato je potrebno da se malo smirite i nađete sklad u vašem radu. Odlično se slažete sa Cimblcajblom i Špictajznaerom, a izbegavajte Aufgebicnu i Kataklinger koji mogu da vam razmagnetišu ležajeve.

KLEMBUKSNA (21. 6. – 22. 7.)
Vrlo ste privrženi vašoj karoseriji i motoru i obožavate kada su prostrani i raskošni.
Najbolji ste kada je u pitanju pumpanje ulja u defufnu, ali morate da pazite da redovno kontrolišete pritisak u štelprcni. Često sanjarite  da ugrađujete klipove u druge motore, ali pazite na štelgerblu da vam ne izazove kratak spoj.
Odlično se slažete sa Kataklingerom i Špictajznerom, ali pazite na Cincilator da vas ne iskoristi u pajpovanju pilpicne.

GETRIBA (23. 7.- 22. 8.)
Mislite da ste najvažniji deo motora i da se svi ostali delovi vrte oko vas. Mislite da je svet bez vas kao i motor bez getribe i fuferice za pumpanje ulja od gefufne do geblajzne. Malo se spustite na zemlju i pomozite ostalima da ne bi zaribao motor. Volite otmene karoserije kao i ekskluzivno društvo, pa vam najviše odgovaraju Ferštucna i Cincilator, a izbegavate Gefufne i Klembuksne jer mislite da su gizdave i da slbo podnose udare špelvrcne za pajsovanje tandrčka. Obratite pažnju na dovod ulja da vam ne zariba osovina.

AUFGEBICNA (23. 8. – 22. 9.)
Vrlo ste pouzdani, a za sebe mislite da ste deo koji odgovara svakom motoru. Ali ako se spojite na pogrešan motor, tu može nešto da se poremeti a onda se mora stavljat činčojed, i to više komada jer sam za sebe ne bi mogao da radi, a pogotovo ako se to spoji u seriju, a pogotovo paralelno. Budite manje kritični, jer Kataklinger ne voli da mu klembujete po strujnom kolu iako se dobro slažete, kao i sa Gefufnom. Pazite se Biklonera jer može da vam baci osovinu u klipove.

FERŠTUCNA (23. 9. – 23. 10.)
Dosta ste važan deo koji se zajedno sa ajnšlag-diznom i rotacionom geblangom koristi za pumpanje ulja u defufnu. Vrlo ste sujetni i ne volite da neko diže glas na vas, mada ste deo na kolima koji se često kvari.
Znate biti mnogo skupi za održavanje jer tražite da imate pozlaćene berbucne na vašoj osobini. Najbolje se slažete sa Cimblcajblom i Hagenpucom, dok Gefufna zna da vam podigne temperaturu u peći za šmajzovanje.

ŠPICTAJZNER (24. 10. – 21. 11.)
Vi ste onaj koji se onako nemirno vrti sa gornje strane gefufne i često izbijete getribu sa leve cvokne. Volite avanturu sa ostalim delovima, a zbog namagnetisane drundaljke privlačite ostale delove na sebe.
Pazite na ulje koje koristite, a posebno izbegavajte klipove iz male privrede jer lako pucaju. Odlično se slaćete sa tajanstvenim Kataklingerom i Klembuksnom, a izbegavajte Hagenpuce koji mogu da vam fertalizuju namotaje.

BIKLONER (22. 11. – 21. 12.)
Pravi ste avanturista nemirnog duha i usko ste povezani sa ciklonerom za gemanzovanje gefufne što se stavlja na pufnu da ne šušnjaju vimbroni kod leve spelvrcne za restabulidovanje na cincilatoru. Znate biti neugodni, pa pazite da vam ulje ne prska po drugima. Volite i pomoći drugima da radite u istom taktu pri štelovanju motorne bombine. Odlično se slažete sa Cincilatorom i Getribom, a izbegavajte Kataklinger koji može da vam istopi difuzor za svetlosno prestrojavanje.

BAMBOLAJSNA (22.12. – 19.01.)
Vrlo ste ambiciozni i životna želja vam je da postanete glavni deo motora koji će se nalaziti na samom njegovom vrhu, odmah pored flešove štangle. Znate biti jako tvrdoglavi zbog čega može da vam pušta gefufna zbog gumenovanog gumigebleinga. Budite manje kruti da vam ne pukne glavna osovina koja vas spaja sa drugim delovima. Dobro se slažete sa Gefufnom i Aufgebicnom, a slabije sa Ferštucnom i Cincilatorom koji mogu da vam rašteluju ležište.

CIMBLCAJMBLA (20.01. – 18.02.)
Vrlo ste moderni i žudite stalno za motorima koji su smešteni u karoserije koje kao da su iz budućnosti došle.
Volite da pomognete ostalim delovima, ali volite i da radite sami i ne volite da vam neko menja takt za štelovanje vaših brezona. Pazite se da ne akumulirate pritisak u cevčicama semeringa da vam se ne bi pregrejalo ulje. Vi ste najeksravagantniji deo motora, jer svojim izgledom ne ličite ni na koga. Odlično se slažete sa Ferštucnom i Hagenpucom, a budite oprezni sa Špictajznerom jer može da vam beži iz ležišta.

KATAKLINGER (19.02. – 20.03.)
Rođeni u ovom znaku sanjaju o princu ili princezi u beloj karoseriji sa motorom obloženim sjajnim rosfrajem. Vrlo su osetljivi i ne vole one koji im fermengerbluju psihu. Dosta često mislima znaju da  odlutaju u drugi motor, pa im se može desiti da im dosta zariba glembucna zbog raštelovanih permicni. Trebalo bi da paze na pritisak ulja kao i na dobar rad glavne osovine. Odlično se slažu sa Gefufnom i Klembuksnom, a treba da izbgavaju Hagenpuce i Biklonere koji mogu da im poremete takt zbog nefrekvencijskog oscilovanja.

Preuzeto: conopljanews.net

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *