Tri poslednje želje Aleksandra Velikog

Na samrti, Aleksandar je pozvao svoje generale i rekao im svoje tri konačne želje:

1.Najbolji lekari treba da nose njegov kovčeg.
2. Bogatstvo koje je on sakupio(novac, zlato, drago kamenje), treba rasuti duž povorke do groblja.
3. Ruke treba da budu opuštene, tako da vise van kovčega da ih svi vide.

Jedan od njegovih generala, koji je bio iznenađen ovim neobičnim zahtevima, pitao je Aleksandra da objasni.
Evo šta je Alekdsandar Veliki imao da kaže:

1. “Želim da najbolji lekari nose moj kovčeg da pokažu kako, suočeni licem u lice sa smrću, čak i najbolji lekari nemaju moć da leče.”
2. “Želim da put bude prekriven mojim blagom, tako da svako vidi da će materjalno bogatstvo što sam stekao na Zemlji ostati na Zemlji.”
3. “Želim da moje ruke ljuljaju na vetru, tako da ljudi shvate da smo došli na ovaj svet praznih ruku i da napuštamo ovaj svet praznih ruku, pošto je najdragocenije blago sasvim iscrpljeno, a to je VREME.”

Mi ne unosimo u naš grob bilo kakvo materjalno bogatstvo. VREME je naše najvrednije blago, jer je ograničeno. Mi možemo da steknemo više bogatstva, ali ne možemo steći više VREMENA.
Kada smo nekome dali deo našeg VREMENA, mi smo, ustvari, dali deo našeg života koji nikada nećemo moći da vratimo. Naše VREME je naš život!
Najbolji poklon koji možeš dati svojoj porodici i svojim prijateljima je tvoje VREME.

Negde sa iMterneta

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.