Tag: <span>Tuga</span>

Izlazim iz Upravnog suda, a za mnom izlazi žena. Vuče četiri torbe. Pitam je da…

Priče