Tag: <span>Bog i drvoseča</span>

Jednog dana, dok je drvoseča sekao granu jednog drveta iznad reke, njegova sekira upade u istu. Kad je zaplakao, pojavi se Bog i upita: “Zašto…

Priče