Tri sina

Tri žene sretnu se kod bunara gde su došle po vodu. Zapričaju se o svojim sinovima.
“Trebali biste čuti moga sina! Kako samo prekrasno peva, kao slavuj!”

Druga žena se hvali:
“A da samo vidite moga sina, kako je visok i snažan! Kada baci kamen uvis, on skoro dotakne oblake!”

Treća žena samo ćuti.

Na to je druge dve počnu provocirati:
“A tvoj sin?”

“Ne znam šta bih vam pričala. Moj sin je mladi, obični dečko, kao i mnogi drugi.”

Žene se upute kući noseći teški teret vode na glavi. Treća žena je i dalje ćutala osećajući se neugodno pored dve brbljivice. Sunce je sve žešće pržilo, teret je bio sve teži. Odjednom žene ugledaju na ulazu u selo svoja tri sina.

“Počujte kako moj sin lepo peva!” – usklikne prva pokazujući na svog sina koji je sedeo na zidiću i zaneseno pevao.

“Pogledajte moga sina kako visoko baca kamen. Divota!” – ushićeno će druga.

Treći sin potrča prema svojoj majci i uzme joj teški teret s glave…

Negde sa iMterneta

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *