Tag: <span>Dedi je svejedno</span>

Баба, која је оперисана пре месец дана и која је удовица, је управо испиздела што…

Tviteks