Tag: <span>Crnogorac i dva sina</span>

Imao Crnogorac dva sina, pa odluči da onaj koji bude sposobniji, nasledi sve. Pozove ih jednog dana da krenu s njim na planinu u lov…

Priče