Tag: <span>35. proslava mature</span>

Mama bila na 35 godina mature i priča o svojima iz odeljenja: 5 profesora na stranim univerzitetima, 5 u vladi, 10 doktora nauka, 10 vrhunskih…

Tviteks