Smeće

Muž dolazi kući ranije nego obično. Žena je kod kuće sa svojim ljubavnikom. Ona brzo uzima vreću sa smećem, presreće muža u hodniku i kaže:

“Dušo, možeš li izbaciti đubre dok si obučen?”

Muž uzima đubre i izlazi. Ljubavnik brzo ide uz stepenice, a onda izlazi nezapaženo, misleći kako je pametna njegova ljubavnica. Kada je došao kući njegova supruga ga presreće u hodniku i kaže:

“Dušo, možeš li izbaciti đubre dok si obučen?”

Uzima đubre i izlazi razmišljajući kako je glupa njegova supruga ceo dan u kući i nema vremena da izbaci smeće!!!

Negde sa iMterneta

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *