Po srpski

Čovek na šalteru banke plaća račun. Službenica banke mu vraća kusur manji za 100 dinara. Čovek krene dva koraka brojeći pare, vidi da fali 100 dinara i odmah se vrati na Šalter.

Izvinite, niste mi dobro vratili kusur, fali mi 100 dinara.
“Proverite još jednom.”
Proverio sam tri puta.
“Čekajte da proverim novac u kasi banke. Prebrojala sam, meni se sve slaže.”

I šta sad?
“Ništa, banci se sve slaže.”
Pa meni se ne slaže.
“Čekajte da još jednom proverim.”

Proverite.
“Proverila sam, meni se sve slaže. Pogledajte da Vam nije ispalo negde. Proverite sve džepove.”

Nisam ni stavljao u džepove novac koji ste mi vratili, evo Vam priznanica i evo Vam kusur, proverite sami. Dao sam Vam novčanicu od 2000 dinara.
“Mogu da Vam proverim ovo što ste mi dali, ali ne i džepove. Vama se ne slaže, fali Vam 100 dinara. Proverila sam još jednom kod mene, banci se sve slaže.”
Banci se ne slaže samo kad ima manje, znam, plaćam kredit, sve preko Vam je više nego slaganje i nikad Vam nije dosta. Proverite i treći put, po srpski.
“Proverila sam po srpski, trebate da doplatite banci još 100 dinara.”

Preuzeto sa fejsbuksa: Oblak u Bermudama(Mirko Jekić)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *