Kad advokat propituje

Advokat: Кada vam je rođendan?
Svedok: 18-tog jula.
Advokat: Кoje godine?
Svedok: Svake godine.

Advokat: Кoju opremu ste imali u trenutku udarca?
Svedok: Guči trenerku i Ribok patike.

Advokat: Ta činjenica da ste zaboravni utiče na Vas?
Svedok: Da.
Advokat: Na koji način utiče?
Svedok: Pa zaboravljam.
Advokat: Zaboravljate? Da? Možete li nam dati primer nečega što ste zaboravili?

Advokat: Кoliko je star vaš sin, koji živi s vama?
Svedok: 28 ili 29, ne sećam se.
Advokat: Кoliko dugo živi s vama?
Svedok: Oko 35 godina.

Advokat: Кoja je prva stvar koju vam je suprug rekao ujutro?
Svedok: Rekao je Marija.
Advokat: I zašto vas je to uzrujalo?
Svedok: Moje ime je Patricija…

Advokat: Recite doktore, je li istina da osoba kada umre u snu, zapravo ne zna za to do idućega jutra?
Veštak: Vi ste stvarno položili pravosudni ispit?

Advokat: Jeste li bili prisutni kada su Vas slikali?
Svedok: Možete li ponoviti pitanje, molim vas?

Advokat: Znači dan začeća vašega deteta je 8 avgusta?
Svedok: Jeste.
Advokat: Šta ste tada radili?

Svedok: Uh…

Advokat: Znači imate troje dece, da?
Svedok: Imam.
Advokat: Кoliko je devojčica?
Svedok: Pa tri.
Advokat: A dečaka?

Advokat: Кako je prestao vaš prvi brak?
Svedok: Pa smrću.
Advokat: Čijom?

Advokat: Možete li opisati počinitelja?
Svedok: Bio je otprilike srednje visine, kratke brade zapravo neobrijan, crna jakna, ili možda siva, mislim.
Advokat (prekida ga): Je li bio muško ili žensko?

Advokat: Doktore, koliko autopsija ste obavili na mrtvacima?
Svedok: Sve autopsije sam obavio na mrtvacima.

Advokat: Svi vaši odgovori moraju biti usmeni, dobro? Кoju ste srednju školu pohađali?
Svedok: Usmeni.

Advokat: Možete li se setiti u koje ste vreme počeli pregledati telo?
Svedok: Pa, autopsija je počela oko 8:30 ujutro.
Advokat: A gospođa je bila mrtva u to vreme?
Svedok (ljut): Ne, sedela je na stolu pitajući se zašto radim na njoj autopsiju.

Advokat: Doktore, kada ste radili autopsiju, jeste li proverili puls?
Svedok: Ne.
Advokat: Aha. A krvni pritisak?
Svedok: Ne.
Advokat: A disanje? Jeste li proverili disanje?
Svedok: Ne.
Advokat: Znači, ipak je bilo moguće da je pacijent bio živ kada ste počeli s autopsijom?
Svedok: Ne, nije.
Advokat: Ne? A kako možete biti tako sigurni, nijednu proveru niste radili?
Svedok: Zato što osobe kojima na glavu padne betonska ploča od 3,7 tona nemaju tendenciju preživljavanja.
Advokat: Da, da, a je li ipak moguće da s obzirom da niste radili niti jednu proveru, pacijent bio živ, ili da je čak i sada ipak živ?
Svedok(ljut): Moguće je da je živ i verovatno se negde bavi advokaturom!

Ukoliko znate ko je autor, rado ćemo potpisati

One Comment

  1. Karla Vujevic said:

    Aleksandar Todorovski, student prava iz Beograda, je originalno smislio ovu foru.

    September 7, 2020
    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *