Gluvi telefoni

PUKOVNIK MAJORU: Sutra u 9 časova nastupiće pomračenje Sunca, tj. pojava koja se ne događa svaki dan. Naredite da se vojnici postroje u krugu kasarne. Odeća svakodnevna. Prilikom posmatranja te zanimljive prirodne pojave objašnjenja ću davati ja lično. U slučaju padavina i loše vidljivosti vojnike smestiti u gimnastičku salu.

MAJOR KAPETANU: Po naređenju gospodina pukovnika sutra u 9 časova održaće se pomračenje Sunca. U slučaju kiše u svakodnevnoj odeći u krugu kasarne pretpostavlja se da će doći do slabe vidljivosti. Tada, iščezavanje Sunca obaviti u gimnastičkoj sali. Tako nešto ne događa se svaki dan.

KAPETAN PORUČNIKU: Po naređenju gospodina pukovnika, sutra u 9 časova u gimnastičkoj sali uvežbavaćemo iščezavanje Sunca. Odeća svakodnevna. Da li će padati kiša ili neće, odlučiće gospodin pukovnik. Tako nešto se ne događa svaki dan.

PORUČNIK VODNIKU: Kad sutra u gimnastičkoj sali počne da pada kiša, a tako nešto se ne događa svaki dan, naš pukovnik će iščeznuti u 9 časova u svojoj svakodnevnoj odeći.

DEŽURNI U GARNIZONU: Vojnici, sutra treba da iščezne naš pukovnik. Tako nešto ne događa se svaki dan. Baš mi ga je žao.

Ukoliko znate gde je pukovnik iščezao, javite nam da ga potpišemo 😉

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *