Tag: <span>Uvenućeš</span>

Išle dve ruže pustinjom. Pošto su strašno ožednele, priđoše izvoru: “Mogu li se napiti vode?” – upita jedna. “Možeš, ako mi daš jednu laticu.” Ruža…

Priče