Prekoračenje brzine

Zaustavi policija automobil koji je prekoračio brzinu. U njemu muž i žena, muž vozač, žena suvozač.

Policajac:
“Dobar dan, vozačku molim.”

Umesto vozača, žena pruža vozačku: “Izvinite, šta nije u redu?”

Muž: “Prekorač…”

Žena ga prekide: “Nisam tebe pitala!”

Policajac: Prekorač…

Žena: “Ovo je neki eho”?

Policajac: “Molim?”

Žena: “Znate, ja radim na istraživanju prenošenja eho-a kroz zvučno izlovane zidove, proučavamo oscilacije prilikom postavljanja izolacija. Jeka ili eho (grč. ἠϰώ: odjek), u fizici, je vraćanje emitovanih talasa zbog odbijanja od neke površine, tako da reflektovani talas dolazi promatraču sa zakašnjenjem u odnosu na izvorni. Ako je poznata brzina širenja talasa, merenjem vremena koje protekne od odašiljanja talasa do pojave jeke može se izračunati udaljenost reflektujuće površine od mjesta emitovanja. Na načelu odbijanja elektromagnetskih talasa temelji se radar. Ljudsko uho čuje jeku zvučnih talasa kada je vremenski razmak između odašiljanja i povratka talasa veći od 0,1 sekunde, što odgovara dužini puta od približno 34 metra ili udaljenosti reflektujuće površine od 17 metara. Pri manjoj udaljenosti nastaje meješanje oba talasa…”

Policajac: “Da, radar je izmer…”

Žena: “Pajeka je produženje trajanja zvuka nastalo zbog refleksije unutar zatvorenoga prostora. Takve refleksije zvuka mogu, naročito u velikim dvoranama, onemogućiti slušanje govora ili muzike, jer se zbog jeke produbljeni zvukovi spajaju s onima proizvedenima posle. Zato se u velikim dvoranama gleda refleksija zvuka smanjiti reljefnim zidovima, tapeciranjem nameštaja i slično…”

Policajac: “Prekorač…”

Žena: “Kad se zvučni talasi šire od svog izvora u nekoj prostoriji, oni brzo udare o stenu prostorije o koju se delomično odbiju (reflektuju), a delomično upiju (apsorbuju), pri čemu se zvučna energija pretvara u toplotnu energiju. Reflektirani talasi pojačavaju zvučne talase koji dolaze direktno od izvora zvuka. Ovo pojačavanje zvuka zbog reflektovanih talasa zove se dozvuk i traje dok apsorbovana zvučna energija…”

Muž: “Policajac je…”

Žena glasnije: “…nije jednaka energiji koju emituje izvor zvuka. Dozvuk u dobrim akustičnim dvoranama traje od 0,05 do 0,1 sekunde, i nakon toga je jačina zvuka stalna ako izvor zvuka odašilje ton jednake jačine. Ako izvor zvuka prestane odašiljati ton, jačina zvuka, a time ni…”

Policajac: “Gospođo, ne možet…”

Žena još glasnije: “…jačina glasa neće pasti odmah na nulu jer se poslati zvučni talasi šire i dalje u prostor. Ti se zvučni talasi nekoliko puta odbijaju i pri tom upijaju, dok se konačno zvučna energija potpuno ne upije, a jačina zvuka padne na nulu. To postepeno utišavanje zvuka zove se odjek, koji naročito ima veliku važnost u akustici prostorija. Pod odjekom se razumijeva vreme u sekundama dok jačina zvuka od svoje početne vrednosti ne padne na milijoniti dio. U dobrim akustičnim dvoranama traje odjek od 1 do 2,5 sekunde. Traje li odjek više od 4 sekunde, dolazi do iskrivljenja zvuka i govora. Ta pojava iskrivljenja zvuka zbog predugog odjeka…”

Policajac glasnije: “Radar je…”

Žena, još glasnije: “…jedna od najčešćih metoda merenja prekoračenja brzine. Uz pomoć dopplerovog efekta meri se brzina vozila, a ako prekorači dozvoljenu brzinu fotoaparat slika vozilo!”

Policajac: “Au brate, boli me glava. Šta je bre ovo? Od sutra uzim… ma šta sutra, idem odmah da otvorim bolovanje, nisam ja više za ovaj posao.”

Žena: “Ali još nisam zvršila! Da, to je problem u našoj zemlji. Zaustavi te policija, i ti ne možeš ništa da im kažeš, važno je da hoće kaznu da ti naplate!”

Muž: “Smiri se draga.”

Policajac: “Slobodni ste, ne želim da Vam pišem kaznu.”

Muž: “Ali…”

Policajac: “Dovoljna Vam je kazna što ste oženili ovu ženu.”

Muž: “Hvala, evo častiću nešto…”

Policajac: “Stvarno ne treba, častićeš mučeniče kada se razvedeš.”

Žena: “Dragi, već je 17h. Požuri, dobro znaš da imam zakazano kod frizera u 18h, kao i da ne volim da kasnim. Šta si se raspričao sa tim policajcem, pet minuta sa njim i već ste najbolji drugovi. A ja nijednu drugaricu nemam, sve se poudavale, nijednoj muževi ne dozvoljavaju da se druže sa mnom. Pa šta meni fali? Još negde i viška imam. Da li sam smršala malo dragi? E, nisam ti rekla, moja mama dolazi na par nedelja kod nas. Znam da je nešto ne voliš jer mnogo priča, ali šta sad, preživećeš. Ja nisam neka pričalica, a ona i mene malo nervira koliko preteruje. Nego, šta ćemo za večeru? Trebam i veš kući da stavim da se pere. Jaooooo, vidi maca!”

Policajac: “Brate, mogu da ti obezbedim pratnju da brže stignete kod tog njenog frizera, boli me samo kad pomisliš šta će ti sve napričati ako zakasnite.”

Preuzeto sa fejsbuksa: Oblak u Bermudama(Kristijan Tomic)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *